Home » Kawasaki Small Engine Intake and Exhaust Valve Clearances

Kawasaki Small Engine Intake and Exhaust Valve Clearances

Kawasaki Small Engine Intake and Exhaust Valve Clearances

Engine Model Intake and Exhaust Valve Clearance ( in. )( cold )
FB460V 0.004 / 0.006
FC150V .005
FC290V .006
FC400V .006
FC401V .006
FC420V .006
FC540V .006
FD440V .010
FD501D .010
FD501V .010
FD590V .010
FD611V .010
FD620D .010
FD661D .010
FD671D .006
FD680V .006
FD711D .006
FD731V .006
FD750D .006
FD791D .006
FE120D .005
FE170D .005
FE250D .005
FE290D .005
FE350D Hydraulic
FE400D Hydraulic
FH381V 0.004 / 0.006
FH430V 0.004 / 0.006
FH451V 0.004 / 0.006
FH500V 0.004 / 0.006
FH531V 0.004 / 0.006
FH541V 0.004 / 0.006
FH580V 0.004 / 0.006
FH601D 0.004 / 0.006
FH601V 0.004 / 0.006
FH641D 0.004 / 0.006
FH641V 0.004 / 0.006
FH680D 0.004 / 0.006
FH680V 0.004 / 0.006
FH721D 0.004 / 0.006
FH721V 0.004 / 0.006
FJ100D .005
FJ180V 0.004 / 0.006
FR651V 0.05 – 0.10 mm (0.0020 – 0.0039 in.)
FR691V 0.05 – 0.10 mm (0.0020 – 0.0039 in.)
FR730V 0.05 – 0.10 mm (0.0020 – 0.0039 in.)
FS481V 0.10 – 0.15 mm (0.0039 – 0.0059 in.)
FS541V 0.10 – 0.15 mm (0.0039 – 0.0059 in.)
FS600V 0.10 – 0.15 mm (0.0039 – 0.0059 in.)
FS651V 0.05 – 0.10 mm (0.0020 – 0.0039 in.)
FS691V 0.05 – 0.10 mm (0.0020 – 0.0039 in.)
FS730V 0.05 – 0.10 mm (0.0020 – 0.0039 in.)
FX651V 0.05 – 0.10 mm (0.0020 – 0.0039 in.)
FX691V 0.05 – 0.10 mm (0.0020 – 0.0039 in.)
FX730V 0.05 – 0.10 mm (0.0020 – 0.0039 in.)